ECO-IM 578-SUSTRAC HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG KHỬ MÙI VÀ LÀM SẠCH ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP, THỰC PHẨM

451.530 586.470 

ECO-IM 578-SUSTRAC HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG KHỬ MÙI VÀ LÀM SẠCH ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP, THỰC PHẨM là chất làm sạch, khử trùng và khử mùi đã được công nhận rõ ràng trong thực phầm ngành công nghiệp đồ uống. Hypochlorite thông thường sẽ khử trùng và khử mùi

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !