ECO-IM527-ORUO PINE HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG NHÀ VỆ SINH

921.330 1.196.670 

ECO-IM527-ORUO PINE là chất tẩy rửa khử trùng có mùi thông đặc trưng, tẩy rửa đa năng được pha chế để làm sạch, khử trùng và khử mùi chỉ trong một thao tác.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !