EV1 VT-HARD Chất phủ sàn

530.400 2.608.000 

EV1 VT-HARD là sản phẩm phủ bóng sàn cho các khu vực có mật độ qua lại cao, mang lại lớp phủ sàn bóng và sáng nhất. Thích hợp sử dụng cho các bề mặt sàn terrazzo và sàn đá hoa. Dễ dàng bảo trì.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !