EV2 VT2 HÓA CHẤT PHỦ BÓNG SÀN VINYL

463.000 2.297.000 

EV2 VT2 là sản phẩm phủ sàn dạng lỏng với công thức đặc biệt cô đặc giúp bề mặt sàn bóng đẹp và bền cao.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !