EV6 SPRAY BUFF HÓA CHẤT PHỦ BÓNG BẢO DƯỠNG SÀN ĐÁ

320.000 1.559.300 

EV6 SPRAY BUFF sử dụng sau quá trình tẩy sàn bằng sáp để làm sàn sáng bóng, bền màu, bảo dưỡng sàn.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !