Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://sieuthidienmaycongnghiep.com

Chính sách bảo mật của Siêu Thị Điện Máy Công Nghiệp là cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo mật thông tin này theo cách thức tốt nhất có thể.

Thông tin thu thập:

Khi khách hàng sử dụng trang web của Siêu Thị Điện Máy Công Nghiệp, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân như: địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, và tên đăng nhập của khách hàng. Chúng tôi thu thập thông tin này để phục vụ cho mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng có thể mua hàng dễ dàng hơn.
 

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ khách hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giải quyết các tranh chấp và phản hồi các yêu cầu hỗ trợ khách hàng.
 

Bảo vệ thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 

Chính sách cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng khách hàng khi họ truy cập trang web của chúng tôi và theo dõi các hoạt động trên trang web. Khách hàng có thể từ chối cookie bằng cách tắt các cookie trên trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể làm giảm khả năng truy cập vào một số tính năng của trang web.
 

Liên kết đến các trang web bên ngoài:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khách hàng nên đọc kỹ chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của các trang web bên ngoài trước khi sử dụng.
 

Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình để phù hợp với các yêu cầu pháp luật hoặc thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật trên trang web của mình để thông báo cho khách hàng về các thay đổi này. Khách hàng nên kiểm tra thường xuyên chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật về các thay đổi.
 

Điều khoản sử dụng:

Chính sách bảo mật của Siêu Thị Điện Máy Công Nghiệp phải được sử dụng kết hợp với điều khoản sử dụng của trang web của chúng tôi. Điều khoản sử dụng quy định các điều kiện và quy định mà khách hàng phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi.
 
Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Siêu Thị Điện Máy Công Nghiệp, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.