Chất khử trùng bề mặt ECO BF Tolo-Sept AL

100.000 

ECO BF Tolo-Sept AL  dùng để khử trùng nhanh chóng tất cả các bề mặt và thiết bị mà bạn tiếp xúc với các bề mặt không nhạy cảm với độ ẩm và cồn.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !