Chất tăng cứng cho bề mặt sàn EAR8 Conseal

2.691.000 

Chất tăng cứng cho bề mặt sàn EAR8 Conseal  là một giải pháp cho phép tinh thể silicat thẩm thấu vào bề mặt bê tông nhằm chèn kín và chống bụi.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !