Chất tẩy điểm ECO BF Detaprofi-Set

Các chất chấm đặc biệt của dòng Detaprofi có thể được ứng dụng làm chất chấm trước và chấm sau trong dung môi perchloroethylene và trong nước

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !