Chất trợ tráng axit ECO BF Oldomat Klar

OLDOMAT KLAR là chất súc rửa được điều chỉnh thành PH axit để sử dụng trong máy rửa bát công nghiệp.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !