EBZ23-K-3602 GLASS CLEANER -Nước rửa kính

170.000 11.583.000 

Nước rửa kính EBZ23-K-3602 GLASS CLEANER  là một sự pha trộn đặc biệt của chất hoạt động bề mặt và chất tẩy dầu mỡ để làm sạch và đánh bóng các bề mặt kính và gương để lại lớp hoàn thiện không có vệt

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !