Bàn Mổ Đa Năng Sturdy ST-08

9.000.000 999.000.000 

Bàn mổ đa năng Sturdy ST-08 điều chỉnh thủ công với hệ thống thủy lực. Bàn mổ đa năng Sturdy ST-08 là chiếc bàn mổ thủ công với gia cả hợp lý đáp ứng các yêu cầu phẫu thuật khác nhau.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !