Chất khử trùng ECO BF O 33Aktiv 15

100.000 

ECO BF O 33Aktiv 15 là một chất cô đặc khử trùng hiệu quả cao để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh trên cơ sở dung dịch axit peracetic ổn định 15%; bằng cách so sánh với các sản phẩm trên cơ sở thành phần hoạt tính khác, có một phổ tác dụng rất rộng.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !