Chất vệ sinh bảo dưỡng ECO BF Petrosol Citro

100.000 

Petrosol Citro là một chất làm sạch vệ sinh nhẹ nhàng dựa trên axit trái cây. Trên bề mặt chịu axit, nó phát triển tác dụng làm sạch mạnh mẽ mà không có axit khoáng mạnh gây nguy hiểm cho vật liệu.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !