Chất tẩy rửa chứa quats ECO BF Tolo Stept SD

100.000 

Tolo Stept SD là một sản phẩm làm sạch và khử trùng kết hợp dựa trên alkyl amine/QAV, là một sản phẩm trung tính, nó tách chất bẩn từ nhẹ đến trung bình một cách mạnh mẽ và hiển thị các đặc tính tương thích vật liệu tuyệt vời.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !