Chất tẩy rửa và khử trùng ECO BF Tolo 330

100.000 

ECO BF Tolo 330 là một sản phẩm làm sạch và khử trùng kết hợp dựa trên alkylamine; mặc dù giá trị pH nhẹ của nó, nó tách chất bẩn từ nhẹ đến trung bình một cách mạnh mẽ và hiển thị các đặc tính tương thích vật liệu tuyệt vời.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !