Chất tẩy rửa kiềm ECO BF Tribin B

100.000 

ECO BF Tribin B là sản phẩm làm sạch kiềm để sử dụng trong hệ thống CIP và hệ thống hoạt động tự động liên tục.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !