Chất vệ sinh khử trùng ECO BF Antisept RD Plus cho ngành công nghiệp thực phẩm

100.000 

Chất vệ sinh khử trùng ECO BF Antisept RD Plus có tính kiềm nhẹ, cô đặc, làm sạch được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !