Chất tẩy rửa trung tính ECO BF Universal Flussig

Universal Flussig là chất cô đặc cao với các thành phần bảo vệ và nuôi dưỡng da (lanoline), cho phép làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !