EBZ19-K-3614 BZ NEUTRALIZER-Nước giặt trung hòa

197.000 13.471.000 

EBZ19-K-3614 BZ NEUTRALIZER là chất chua có khả năng trung hòa cao không chứa phốt phát, được pha chế để sử dụng tiết kiệm nhất trong giặt là thương mại và tại cơ sở.

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !