EBZ18-K-5628 BZ MAIN WASH -Nước giặt chính

324.000 22.116.000 

EBZ18-K-5628 BZ MAIN WASH là một chất tẩy rửa dạng lỏng mạnh mẽ được phát triển cho các tiệm giặt là thương mại và hoặc tại cơ sở

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !