EBZ20-K-5610 BZ BOOSTER -Nước tăng kiềm

324.000 22.116.000 

EBZ20-K-5610 BZ BOOSTER chất tạo kiềm đậm đặc được phát triển cho máy giặt vắt, Máy giặt liên tục và các máy định liều đơn hoạt động ở vùng nước cứng và dưới dải nhiệt độ rộng

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !