ECO-IM 509 -POLY BUFF HÓA CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG DẠNG NHŨ TƯƠNG (DẠNG PHUN)

508.080 659.920 

ECO-IM 509 -POLY BUFF  là Chất bảo dưỡng bằng cách phun acrylic để duy trì sàn bóng loáng

Nhắn Tin !
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Ngay !